Lasten leikit

Lapsi oppii leikkien kauttaa maailmasta ja yhteiskunnasta sekä kuinka toisten ihmisten kanssa tulee toimia. Siksi aikaa myöten jotkin lastenleikit muuttuvat. Enää ei leikitä kuka pelkää mustaa miestä tai vastaavia leikkejä, jotka nykyaikana katsotaan rasistisiksi, mutta ajat ovat olleet toiset. Leikki kattaa suuren osan lapsen maailmaa ja värittää kaikkia lapsen toimia. Leikki on keskeistä toimintaa lapsuuden kehitysvaiheissa. Omaan itseensä ja ympäröivään maailmaan tutustuminen on valtava haaste lapselle. Siinä paras väline on leikki.

Erilaiset leikit

Leikkejä on erilaisia riippuen lapsen iästä, leikkivän ryhmän koosta, leikin toivotusta keksistä, käytettävissä olevasta tilasta ja onko leikillä kenties tavoitteita. Leikkityypppejä ovat erään ryhmittelyn mukaisesti: -Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit -Ryhmäyttämisleikit -Mielikuvitusleikit -Hoksaamisleikit -Liikuntaleikit -Ulkoleikit -Askarteluleikit -Musiikkileikit -Rauhoittavat leikit ja loppuleikit

Leikeillä voi olla myös erilaisia tavoitteita. Tavoitteet ovat usein aikuisten asettamia, lapsilla tavoitteet ovat usein voittamisen tunteeseen liittyviä. -Tunne- ja vuorovaikutustaidot -Ryhmän toiminta -Kiusaamisen ehkäiseminen -Mediataidot -Yhdenvertaisuus -Terveelliset elämäntavat

Netissä Mannerheimin Lastensuojelun sivuston kautta pääsen erilliseen leikkipankkiin, josta tätä artikkelia kirjoitettaessa oli tarjolla peräti 842 leikkiä.

Leikkiesimerkki

Esimerkiksi monen muistava leikki 10 tikkua laudalla tai toiselta nimeltään Purkkis. Peliin tarvitaan lauta ja 10 tikkua tai keppiä ja jonkinlainen paksumpi keppi.

Leikin ohjeet: Asetetaan lauta pesismailan päälle poikittain ja maata vasten olevaan päähän kepit laudalle. Pelin kulku: Valitaan etsijä, joka polkaisee lautaa niin että kepit lentävät ilmaan. Etsijä etsii kepit ja asettelee takaisin laudalle ja kun on valmista, huutaa “10 tikkua laudalla”. Muut juoksevat sillä aikaa piiloon. Etsijä lähtee etsimään piilossa olevia pelaajia ja yhden nähtyään, juoksee laudan luo, koskee jalalla lautaan ja huutaa löydetyn nimen esim: ”Mikko nähty!” Tällöin löydetty piiloutuja tulee huuto­alueelle odottelemaan muiden löytymistä tai omaa pelastautumista. Jos piiloutuja ehtii huuto paikalle ennen etsijää, hän koskee jalalla lautaa ja huutaa: ”Omat” ja on näin turvassa eikä jää etsijäksi seuraavalla kierroksella. Jos huuto­alueella on muita löydettyjä, huutaja voi pelastaa myös nämä polkaisemalla lautaa ja huutamalla: ”Kaikki pelastettu!”, jolloin pelastetut pelaajat lähtevät piiloon ja etsijä kerää jälleen tikut laudalle ja huutaa “10 tikkua laudalla”. Peli loppuu, kun kaikki piiloutujat on löydetty tai kun kaikki on pelastettu kahdesti. Kun kaksi pelastamista on tehty, piilossa olijat voivat huutaa ainoastaan “omat” ­ eivätkä voi enää pelastaa ketään. Seuraava etsijä on edellisen kierroksen ensimmäisenä löydetty.

Leikki sopii 7-12 vuotiaille pienimuotoiseen ryhmäleikkiin ulos.