Unicef

UNICEF on itseasiassa Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto, joka toimii kansainvälisesti lasten oikeuksien puolesta ja lasten perustarpeiden saamiseksi kaikille maailman lapsille. UNICEFin päämaja on New Yorkissa ja Euroopna hallintokeskus vastaavasti Genevessä. UNICEFin perustamisen taustalla oli eurooppalaisten hätä toisen maailmansodan runtelemassa Euroopasssa. Järjestö perustettiin 1946 ja 1954 siitä yuli kiinteä osa YK:ta. Koko UNICEFIn toiminnan pohja on YK:n lasten oikeuksien sopimus, jonka on kirjoittanut lähes kaikki maailman maat. UNICEFilla on 190 jäsenvaltiota. UNICEFin tärkein tavoite on lasten perusoikeuksien eli terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikkialla maailmassa. UNICEF suunnittelee ja toteuttaa erilaisia kehitysohjelmia ja tukee maiden paikallisia lasten oikeuksen sopimusten toimeenpanoa. UNICEF osallistuu myös hätäapuun. UNICEF on vastaanottanut NOBELIN rauhanpalkinnon 1965.

Rahoitus

Teollisuusmaissa, joista Suomi on yksi, UNICEFia edustavat 36 maan omaa kansallista komiteaa, joista jokainen muodostaa oman valtiontuesta riippumattoman siipensä. Nämä komiteat hankkivat yksityissektorilta 1/3 UNICEFin tarvitsemista rahoista. Vuonna 1947 perustettu The US Fund on näistä kominteoista vanhin kansallinen järjestö ja Suomeen Suomen UNICEF perustettiin 1967. Komiteoiden päätehtävä on käytännössä rahankerääminen erilaisten tuotteiden myynnillä ja varainkeruukampanjoilla. UNICEFilla oli jo vuonna 2002 yli kuusi miljoonaan yksityistä lahjoittajaa. Vuonna 2018 Suomen UNICEF keräsi lahjoituksina yhteensä 21,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 Ulkoministeriö rahoitti kansainvälistä UNICEFia 12 miljoonalla eurolla. Tuki ei sisälly Suomen UNICEFin tilinpäätökseen, johtuen YK-järjestön erityisasemasta. Suurin osa UNICEFin Suomen keräämästä rahasta suuntautuu oikeasti lasten auttamiseen. Vuonna 2018 jokaisesta lahjoitetusta eurosta 73 senttiä käytettiin lasten auttamiseen. Kulut olivat 27 %, jotka koostuivat keräysten toteuttamisesta ja välttämättömistä tukitoiminnoista.

Unicef auttaa nykyään

Jos alussa UNICEFin tehtävä oli auttaa Eurooppaa jälleenrakentamissa ja lasten huolehtimisessa, on nykyään focus koko maailman kattava. UNICEF toimii kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Huolehdimme, että lapsen oikeudet terveyteen, koulutukseen ja suojeluun toteutuvat. UNICEF toteuttaa pitkäjänteisiä kehitysohjelmia, jotka tukevat köyhien maiden omia rakenteita. Esimerkiksi terveys- ja koulutustyö suunnitellaan vahvistamaan valtioiden omia ohjelmia ja tavoitteita. UNICEF auttaa noin 280 eri kriisissä ympäri maailmaa. UNICEFilla on tärkeä merkitys esimerkiksi vesihuollon järjestämisessä ja lasten terveydestä huolehtimisessa. UNICEFin tuella lapset saavat puhdasta vettä, ravintoa, rokotteet ja muuta terveydenhuoltoa. KOULUTUS UNICEF auttaa lapset kouluun ja kehittää opetuksen laatua yhdessä valtioiden kanssa. SUOJELU JA TASA-ARVO UNICEF työskentelee lapsiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön estämiseksi ja puolustaa jokaisen lapsen oikeuksia.

Mitä UNICEF kertoo Suomesta: Suomessa on 5,503,000 asukasta ja alle viisi vuotiaiden lasten kuolleisuus on 2,3/1000 onnistunutta synnytystä, 100% synnytyksistä rekisteröidään, viime vuonna 135 alle viisivuotiasta lasta kuoli, 100% väestöstä on juomavesiverkoston ulottuvilla - näiden lisäksi luonnollisesti moni muukin tilastofakta löytyy UNICEFin sivuilta jokaisen maan kohdalta erikseen.